Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Per 1 januari 2023 zijn onze nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing op offertes en lopende opdrachten. Ook zullen deze aangepaste voorwaarden van toepassing zijn op doorlopende opdrachten, zonder dat daarvoor vereist is dat elke keer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt vastgelegd. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel.